lørdag 19. desember 2009

Nå har vi vaska golvet

Hus- og omsorgsarbeid er en plikt for mange året rundt, som regel både givende og betydningsfullt. Men i disse juletider kan kanskje noen og enhver synes det blir litt i meste laget?

Ikke alt er like gøy. Ikke alt er like nødvendig. Ikke alle oppgaver er rettferdig fordelt heller. Mye av jobben gjøres i de tusen hjem hver dag, men mer og mer blir nå utført i yrkessammenheng.

Tradisjonelle oppgaver som kvinner har tatt seg av - både lønnet og ulønnet - blir fortsatt undervurdert og bagatellisert, ikke minst lønnsmessig. Siden vi generelt har lik lønn for likt arbeid i Norge, slår denne praksisen også dårlig ut for menn som velger utradisjonelle mannsyrker.

Fortsetter vi slik, klarer vi ikke å imøtekomme velferdssamfunnets behov for atskillig flere yrkesaktive innen pleie og omsorg. Er det virkelig noen som tror at en tredjedel av alle ungdommer med stadig bedre utdannelse aktivt vil velge lavtlønnsyrker innen et par tiår?

Mer om lønnsgapet mellom kvinner og menn har jeg skrevet om i kronikken her: http://oslo.hoyre.no/artikler/2009/12/lonnsforskjeller.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar