torsdag 12. mars 2009

Sporten å vri seg unna

Jeg forstår godt at den sittende regjeringen gjør alle slags sprell for å hindre politisk reklame på TV-skjermen. Makthaverne med Jens Stoltenberg, samtlige statsråder, utallige nye statssekretærer og alle rådgiverne de har ansatt den siste perioden, kan med letthet får TV-tid for ethvert synspunkt de ønsker å melde om aktuelle samfunnsspørsmål.

Et prinsipielt standpunkt for reell ytringsfrihet er visst uinteressant for denne regjeringen, bare de kan opprettholde egen makt og oppmerksomhet - både hjemme og ute - så lenge som mulig.

Gang på gang har Stoltenberg-regjeringen vist manglende forståelse for viktige prinsipper vårt samfunn idag bygger på. Bare siden nyttår har vi blitt presentert for deres sjonglering med prinsipper og folkets holdinger generelt. De har på svært kort tid rotet seg bort på både ny blasfemiparagraf, hijab-debatt og spørsmålet om politisk totalforbud mot TV-reklame. Og mer vil det sikkert bli.

I det lengste forsøker de å få 'rett', uansett. De tvinges riktignok til retrett hvis trykket blir for sterkt. Da fossror de og bortforklaringene sitter løst.

I den siste prinsippsaken om åpning for TV-reklame er de fortsatt i fornektelsesfasen. Kanskje de lykkes med det, i alle fall frem til høstens stortingsvalg. De fleste gidder nemlig ikke å gå på barrikadene for reklame! Reklame er som regel gudsjammerlig kjedelig, ikke sant? Derfor ingenting å forsvare, eller hva? Regjeringen mener i allefall at man må beskytte oss fra dette.For å vri seg unna ytringsfrihet og menneskerettigheter som ikke passer venstresidens prosjekt, satser regjeringen på at at folk flest ikke liker reklame, i alle fall ikke politisk reklame. Høylytt protesterer de derfor med argumenter om at bare de store partiene klarer å samle inn nok penger til å betale for dyr TV-reklame. Men de forstår at det kan gjelde for små, fattige partier, og vil lage nye regler overfor NRK-redaksjonen. Som om de kan diktere NRK-sjefen? Ja, kanskje de kan?

Det er imidlertid lovlig med politisk reklame over alt ellers: i radio, på internett, i aviser og alle andre arenaer, men TV-mediet er så sterkt at det stakkers, uskyldige folket må bli skjermet fra politisk reklame, må vite!

Med denne holdingen fornekter den politiske venstresiden behendig at saken faktisk er blitt vurdert i Menneskerettsdomstolen (EMD), og at forbud mot politisk reklame i TV-mediet selvsagt er i strid med ytringsfriheten. Det er da ikke like 'ille' som karrikaturtegninger av Mohammed, Giske?

Selvsagt må ytringsfriheten gjelde alle partier og andre som ønsker å fremlegge sine synspunkter i TV uten at journalistene avbryter eller vrir på innholdet - eller lar være å invitere enkeltpartier til sine sendinger. Det er en selvfølge at ytringsfriheten må gjelde generelt, ikke bare for de partier som ikke har mulighet til å bli valgt inn i kommunestyrer og til stortinget!

Det den rødgrønne regjeringen også unnslår, er at 80% av alle journalister forfekter et venstreradikalt samfunnssyn iflg. meningsmålinger. Dette gjenspeiler ikke innbyggernes preferanser, som i årevis har gitt høyresiden mer enn 50 % oppslutning. Ikke minst derfor er det enda viktigere at andre partisynspunkter enn venstresiden lettere får komme frem – om nødvendig med betalt tid på TV.

Regjeringen har ikke uttrykt motforestillinger til at organisasjoner og fagforeninger (som aktivt samarbeider med Arbeiderpartiet) driver aktiv politisk påvirkning i mye av sitt budskap i TV-reklame. Forbudet skal bare gjelde politiske partier, slik at disse ikke får nødvendig oppmerksomhet.

Partienes virksomhet er på kanten kriminelt, ikke sant? TV-reklame har ikke noe med demokrati å gjøre, har det vel?

Redaktørene har til enhver tid ansvar for innholdet for det redaksjonelle og for reklameinnslagene. Det gjør at alle innslag ifølge norsk lov blir 'vasket' for utilbørlig innhold. Dermed er det klart at den sittende regjerings synspunkt mot reell ytringsfrihet ikke har å gjøre med hvorvidt enkelte kan klare å betale for slik reklame eller ikke.

Ja, ja - tro det den som vil. Regjeringen er tydeligvis imot å justere Norges lovgivning slik at den samsvarer med det Mennesterettighetsdomstolen har fastslått - av ren egeninteresse. Makta rår.

Er du av en annen oppfatning?