mandag 23. mars 2009

SVs sanne ansikt

Så har Sosialistisk Venstreparti hatt sitt landsmøte. I en rekke vedtak har de blankpolert sin radikale profil for neste stortingsperiode. De synliggjør sin autoritære holdning overfor innbyggere som ikke ønsker å følge deres 'riktige' A4-løsninger.
Mer statlig styring er alltid SVs svar. De argumenterer som om vi ikke har en "universell" læreplan med krav til hva elevene skal lære ved alle skoler i landet.Det hjelper ikke at SVs hensikter kan være velmenende. SVs politikk er og blir et slag i ansiktet på alle som tror på menneskers rett til å kunne velge annerledes, selv om det skulle avvike fra det som til enhver tid anses som 'best'.

Høyre vil alltid være garantisten mot all unødig maktmisbruk. Denne type politisk tvang undergraver familienes frie valg og ansvar for eget liv og utvikling. Det er feil at den sosialistiske stat alltid vet best.

Derfor er det viktig at flere protesterer høylytt.
Dette partiet bør ikke lenger få påvirke politikken i landet vårt!