fredag 3. april 2009

Fellesskolen er sååå bra

I Aften i dag leser jeg at mange lærere er frustrerte over liten myndighet til å gripe inn mot bråkebøtter. Elever går omkring i klasserommet, spiser mat i timen, sender sms, hekter av dodører, smeller kinaputter, sender opp raketter og truer lærere.

Fellesskolen er det eneste rette sted å lære seg sosiale ferdigheter for alle barn, hevder venstresiden, og lærerorganisasjonens ypperstepreseter er enige, selvsagt. Fellesskole er derfor nødvendig for at alle skal bli gode samfunnsborgere. Det er bare gjennom en fellesskole at elevene lærer empati og samarbeid. Den forebygger forskjellsbehandling, mobbing og jeg vet ikke hva. Alle i samme båt, liksom.

Makan til vrøvl. Skolene er svært forskjellige, men likevel hevdes det at fellesskolen er 'lik' for alle. Elevene er tvunget til å gå på den skolen det offentlige bestemmer – enten de vil eller ei. Mange steder kan bråkebøttene fortsette å herje fritt. Faglig fordypning er vanskelig å få til. Undervisningsforbundet og den rødgrønne regjeringen kan likevel ikke tillate å dele elever inn i grupper etter interesser og behov, og selvsagt ikke etter evner. Og friskoler er enda mere fy-fy.

Er det rart at flere foreldre ønsker seg muligheten til å velge annerledes for sine barn?
Å tvinge barn til hva-som-helst i fanatisk klokketro på at vi-vet-best, er denne regjeringens mantra. Her skal intet endres, bare gjøre mye mer av det som ikke fungerer. Unntaket er selvfølgelig mer frukt og grønt betalt av det offentlige og kanskje mer gymnastikk, foruten flere lærere. Selv ikke det siste har denne regjeringen fått til de siste fire årene.

Ingen alternative løsninger som kan mistenkes å gjøre forskjell på elevene kan tillates. Uansett grunn. Det er sikkert bare de ’rikeste’ som vil ha avstand fra den ’gemene hop’, ikke sant?

Da er det selvsagt bedre å vente til alt er perfekt etter A4-standarden for det hellige ’fellesskapet’. Som om alle skoler og alle elever er like. Så får bare lærerne, elevene og foresatte finne seg i at bråkebøttene ødelegger for alle.

Noen flere enn meg som vil ha nye koster til å styre dette landet?

P.S.
Er du en av lærerne, elevene, foreldrene som har en annen situasjon en beskrevet øverst: Godt for deg! Men slik er det ikke for en rekke andre, dessverre. D.S.

Pensjon til besvær

I dag starter lønnsforhandlingene i staten. Den store striden står om de fremtidige pensjonsforpliktelsene. For enhver pris må heller ikke pensjonsreformen påvirke nåværende rettigheter for tjenestepensjoner.

Til evig tid bør selvfølgelig offentlig ansatte med 30 års opptjeningstid ha rett til en pensjon som tilsvarer 2/3 av lønnen. Et uendelig sugerør inn i felleskassa uten hensyn til helheten. Innbetalt beløp, aldersgrenser og lengre levealder skal bare påvirke de årlige ytelsene for oss andre.

I løpet av de siste årene har andre arbeidsgivere på godt og på vondt aktuarberegnet sine ansattes opparbeidede rettigheter og gått over til ytelsesbasert pensjon. Opparbeidet pensjon utover folketrygden er blitt en formue som vi senere kan disponere over så mange år vi selv ønsker. Og nå strammer pensjonsreformen inn grunnlaget for pensjonsrettighetene fra statens pensjonsfond. Men slik kan da ikke offentlig ansatte ha det, vel?

Lovavdelingen i Justisdepartementet har faktisk kommet til at Grunnloven gir alle stats- og kommuneansatte som i 2010 stå i jobb en spesiell pensjonsgaranti. Intet mindre. Det er utrolig at stats- og kommuneansatte ensidig skal skånes for nødvendige pensjonsendringer i fremtiden. Bruttoprinsippet skal gjelde for offentlige tjenestepensjoner. Punktum.

Like god pensjon som før, er kravet. Det skal alle yrkesaktive være med på å betale over skatteseddelen og ved statens øvrige inntekter.

Pensjonsreformen skal ikke påvirke offentlig ansatte, bare dem som jobber i privat sektor. Vi andre får bare innse at vi dermed er på full fart til full sysselsetting av alle i offentlig sektor. Flott, hva? Da blir vi kanskje også skånet for oppsigelser og reduserte ytelser uavhengig av enhver finans- eller økonomikrise i fremtiden? Slik får fagforeningene i staten og sosialistene fullt gjennomslag for at alle oppgaver egentlig bør løses av det offentlige.

"Venstresiden har seiret", markedet har tapt, hevdes det.

Vips, så får kanskje staten til slutt et samfunn uten innblanding av det personlige og private initiativ i næringslivet. Men får vi et bedre Norge da?