lørdag 19. desember 2009

Nå har vi vaska golvet

Hus- og omsorgsarbeid er en plikt for mange året rundt, som regel både givende og betydningsfullt. Men i disse juletider kan kanskje noen og enhver synes det blir litt i meste laget?

Ikke alt er like gøy. Ikke alt er like nødvendig. Ikke alle oppgaver er rettferdig fordelt heller. Mye av jobben gjøres i de tusen hjem hver dag, men mer og mer blir nå utført i yrkessammenheng.

Tradisjonelle oppgaver som kvinner har tatt seg av - både lønnet og ulønnet - blir fortsatt undervurdert og bagatellisert, ikke minst lønnsmessig. Siden vi generelt har lik lønn for likt arbeid i Norge, slår denne praksisen også dårlig ut for menn som velger utradisjonelle mannsyrker.

Fortsetter vi slik, klarer vi ikke å imøtekomme velferdssamfunnets behov for atskillig flere yrkesaktive innen pleie og omsorg. Er det virkelig noen som tror at en tredjedel av alle ungdommer med stadig bedre utdannelse aktivt vil velge lavtlønnsyrker innen et par tiår?

Mer om lønnsgapet mellom kvinner og menn har jeg skrevet om i kronikken her: http://oslo.hoyre.no/artikler/2009/12/lonnsforskjeller.

tirsdag 10. november 2009

Virvar rundt svineinfluensa og vaksineringMyndighetskritikken er sterk og bygger på deres uforstandige rot og manglende klare tale om logistikk, logistikk, logistikk. Jeg tror ikke Norge har opplevd makan på mange tiår.


Status:

  • De fleste er ikke spesielt redde - nødvendig kunnskap har vi fått med oss

  • Enhver forstår at vaksinene kommer i ukentlige forsendelser

  • De fleste aksepterer myndighetenes råd om å vaksinere seg - herunder for andres skyld

  • Vi bare registrerer total kaos om når og hvordan

  • Aktive opplever bortkastet tid i bøttevis og manglende respekt for planlegging hos alle andre enn helsemyndighetene

  • Det har ikke blitt laget - meddelt - opplegg for alternative planer a, b, c - gitt slik og sånn.

Egne erfaringer:

Min gamle mor fikk beskjed fra fastlegen/privat legesenter med tilbud om vaksinering - dag og tid. Det ble avtalt organisert kjøring (fri fra jobb) av familie. Bortkastet oppmøte! Neste mulighet (ny avtale med transport) ble også avlyst. Nå avventer vi.

Et av barnebarna i første klasse fikk mld om vaksinering, tid for vaksinering uten følge og tid med følge. Foreldrefri fra jobb ble organisert. Resultat: Avlyst.

Sønnen som jobber i barnehage. Tilbudet i uke xx ble trukket tilbake i kommunen. Uvisst om barnehageansatte er interessante å vaksinere som (prioritert) gruppe

Ektefellen er i prioritert gruppe men kanskje for gammel? Bør han stille seg opp i kommunal kø eller bør han ringe fastlegen? Hvorfor ingen innkalling? Han avventer.

Eldste barnebarn ble sendt hjem fra skolen fordi han hostet litt. Foreldrene orket ikke ta opp kampen med skolens policy før det var gått et par dager. Er det slik på andre skoler også? Da er det ikke rart at halve skolenorge allerede har svineinfluensa i statistikken.

I bedriftshelsetjenestens tilbud ble det presisert at forpliiktende interesse måtte meldes. Kunne jeg fått et tidligere tilbud av kommunen? Vil bedriftslegen få vaksiner denne måneden eller ikke? Når blir det aktuelt?

Vaksine for spesielle allergikere - (går visstnok ikke, Norge må kjøpe minst 0,5 mill doser pr type) - Hvorfor ikke bytte et mindre parti med et annet land?

SVAR: Jeg ha'kke peiling!

Vi - den norske befolkning - er ikke dumme - men dette er absolutt for dumt! Hadde bedrifter blitt ledet på samme måte, så hadde de garantert gått konkurs etter kort tid. Kundene hadde rømt.

torsdag 10. september 2009

Høyre er til å stole på

Høyre er partiet som ved høstens valg vil sørge for at nytt politisk flertall omsettes i ny politisk kurs og en ny regjering.Dermed er det ikke noe å lure på: Gakk hen å stem på Høyre - garantisten for en ny politikk med en ny, borgerlig regjering.

onsdag 9. september 2009

Tror du flertallet bestemmer?

Nei, vel 50 % er ikke nok.

Dersom det skal bli flertall for borgerlig politikk, er det ikke nok med 22-23 % Frp, 17-18 % Høyre, 6 % Krf og 5 % Venstre-stemmer. Selv med stemmene til partiet Rødt og de andre småpartier som kommer under sperregrensen, vil likevel venstresidens representanter med dagens statsminister Jens Stoltenberg i spissen "vinne" valget. Årsaken er såkalt styringstillegg til Ap og den urettferdige vektingen av stemmene i fylkene.

I valgloven gjelder nemlig ikke en mann(kvinne) - en stemme, langt i fra. Ekstra representanter går til fylker som har størst areal, ikke mange innbyggere. En stemme i Finnmark teller nå 2,4 ganger så mye som en stemme i Oslo. Rettferdig? Not!

Ved siste Stortingsvalg fikk den borgerlige siden 23.000 flere stemmer enn den rødgrønne siden. Resultatet kjenner vi: Stoltenberg & co fikk danne regjering med støtte fra et flertall på Stortinget.

Derfor trenger høyresiden i tettbygde strøk alle de ekstra stemmene de kan få! Nå er mobilisering av velgerne våre viktig.

Det er bare 100 timer igjen - nå gjelder det! Flertallet vil ha en ny og bedre regjering.

.

lørdag 5. september 2009

Erna Solberg er best som statsminister nå

På oppdrag fra Arbeiderpartiet har Synovate nylig spurt velgerne hvem de tror vil egne seg i jobben som statsminister. To av de mest interessante funnene er:

- Unge velgere har langt mindre tillit til statsminister Jens Stoltenberg enn resten av velgerne.
- Stoltenberg er mest populær hos middelaldrende menn fra Trøndelag, med universitetsutdanning og en inntekt over 500.000 kroner.
Det viser målingen Arbeiderpartiet selv har fått utarbeidet.

Den gruppen som er mest fornøyd med Stoltenberg, favner garantert ikke trøndermannen min, men han er kanskje ikke "middelaldrende"? Som mor og bestemor og ansatt i det private næringslivet må jeg få lov å tilføye:

- Jeg ønsker meg en bedre skole, ikke minst for barnebarna - med mer fokus på kunnskap.

- Jeg ønsker mer satsing på høyere utdanning og forskning som kan komme Norge og menneskeheten til gode på litt sikt.

- Jeg ønsker flere og bedre veier over det ganske land og en offensiv satsing på kollektivtrafikken, slik at folk og varer kan komme frem i tide.

- Jeg ønsker meg et bedre og mer effektivt helsevesen som er tilgjengelig når vi trenger det, ikke etter søknader, køer og begrensninger. Da kan det blir mer hjelp til virkelig trengende.

- Jeg ønsker flere og bedre tjenester fra politiet og oppfølging av kriminelle, som kan få oppklaringsprosenten opp og henleggelsene ned.

- Jeg ønsker en politisk ledelse som ikke har allergi for privat initiativ og gründervirksomhet - også innenfor "de myke verdier" - og ikke viser forakt for privat fortjeneste.

- Jeg ønsker at landet går inn for fullt medlemskap i EU, det beste samarbeidet som er iverksatt i Europa - for fred og likestilling, med positiv utvikling og bedre miljø i vår del av verden.

- Jeg ønsker meg større kvalitet i vårt engasjement utenfor Europa - mer handel og bedre bistand som vektlegger hjelp til selvhjelp i land som sliter på mange områder.

- Jeg ønsker en statsminister i spissen for en regjering støttet av et storting som tror mer på folk flest enn idag, ikke et flertall av politikere som mistror oss og undergraver vår mulighet til å ta ansvar selv og hindrer oss i gleden av å lykkes. Da må vi få ned unødvendig mye byråkrati, begrensninger og overstyring.

- Og ikke minst ønsker jeg en politikk fra våre øverste tillitsvalgte som forstår betydningen av at familiene (i ulike varianter) selv kan klare å skape en trygg ramme for seg og sine. Men da må skattene dempes, og respekten for våre egne valg økes betraktelig. Da vil vi få et enda bedre samfunn å leve i.

Jeg er optimistisk når unge mennesker ser ut til å forstå hva som gjelder. Det har Jens Stoltenberg åpenbart glemt i disse årene med SV og Sp i den rødgrønne regjeringen. Stoltenberg fortjener derfor ikke fornyet tillit.
fredag 4. september 2009

Ser du rødt? Stem blått!

Når jeg hører politikerne på venstresiden fortelle oss hvorfor vi bør stemme på dem, får jeg en sterk og ubehagelig påminnelse om:

Janteloven

Du skal ikke tro at du er noe.
Du skal ikke tro at du er like så meget som oss.
Du skal ikke tro du er klokere enn oss.
Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss.
Du skal ikke tro du vet mere enn oss.
Du skal ikke tro du er mere enn oss.
Du skal ikke tro at du duger til noe.
Du skal ikke le av oss.
Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.
Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.

-Aksel Sandemose

Så, hvis du er tilhenger av denne loven og vil overlate styring og alle valg til andre, stem rødt. De rødgrønne vil mer enn gjerne styre livet ditt (fra vugge til grav) og påse at vi gjør det de definerer som "det beste", uansett hva vi selv synes er best. Hvis du derimot har litt større tro på den enkelte og ikke ønsker at politikere og byråkrater skal overstyre alt, stem blått.

Godt valg!

torsdag 3. september 2009

Litt mer kreativitet - en løsning er snublende nær

Ingen partier får flertall alene. Dette vet selvsagt Erna og Høyre. Først skal velgerne si sin mening. Så må det forhandles når valgresultatet er kjent. Alle partiene på høyresiden har mange fellestrekk og gode saker som vil bli en strålende plattform å styre etter.

Kommentatorer og forståsepåere gidder ikke se en "tredje vei" som kan åpne seg for bedre styring av landet med borgerlig politikk. Hvorfor ikke være litt mer kreativ? Selv Stoltenberg tror de borgerlige partiene vil være kreative etter valget. Det har de vist før at de får til, og det vil de klare igjen, selvsagt.

Et godt alternativ kan være at F, H og Krf danner regjering sammen. Så kan Lars Sponheim fortsette å være sta på egen hånd og heller trøste seg med Jens Stoltenberg på fisketurer de neste 4 årene. Eller vil han ombestemme seg? (Først må han kanskje gå av - i følge ham selv).

Denne borgerlige regjeringen - F, H og Krf - kan deretter støtte seg vekselvis på V (for valgfrihet) og Ap (for verdiskapning, når de slipper SVs klør) i Stortinget. For partiene er vel politikkens innhold til syvende og sist viktigere enn taburetter når hverdagen kommer??? Da blir det vei i vellinga på borgerlig side, og SV kan bite i seg alle eplene sine.

Vi trenger sårt en helhetlig, ansvarlig og langsiktig politikk - ikke mer av det rødgrønne surret.

Heia Erna!