fredag 4. september 2009

Ser du rødt? Stem blått!

Når jeg hører politikerne på venstresiden fortelle oss hvorfor vi bør stemme på dem, får jeg en sterk og ubehagelig påminnelse om:

Janteloven

Du skal ikke tro at du er noe.
Du skal ikke tro at du er like så meget som oss.
Du skal ikke tro du er klokere enn oss.
Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss.
Du skal ikke tro du vet mere enn oss.
Du skal ikke tro du er mere enn oss.
Du skal ikke tro at du duger til noe.
Du skal ikke le av oss.
Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.
Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.

-Aksel Sandemose

Så, hvis du er tilhenger av denne loven og vil overlate styring og alle valg til andre, stem rødt. De rødgrønne vil mer enn gjerne styre livet ditt (fra vugge til grav) og påse at vi gjør det de definerer som "det beste", uansett hva vi selv synes er best. Hvis du derimot har litt større tro på den enkelte og ikke ønsker at politikere og byråkrater skal overstyre alt, stem blått.

Godt valg!